ส.บอลไทยอุทธรณ์สวน “สยามสปอร์ต” เรียกคืน 911 ล้านบาท

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

สมาคมฟุตบอลฯ อุทธรณ์กรณีฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินคืนจาก สยามสปอร์ต เพิ่มอีก 911 ล้านบาท เนื่องจากไม่ส่งมอบเงินค่าสิทธิประโยชน์ระหว่างปี 2556-58

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ยื่นฟ้อง บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ต่อ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ ทป.179/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในข้อหาหรือฐานความผิด สัญญาสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธิ์ ติดตามเอาทรัพย์สินคืน ทุนทรัพย์ 1,139,035,781.70 บาท

ศาลพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ให้ สยามสปอร์ต จำเลย ชำระเงิน 99,266,754.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 46,986,598.84 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เงินต้น 19,099,381.87 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เงินต้น 33,180,773,64 บาท นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ กำหนดค่าทนายความ 40,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 10,000 บาท และยกฟ้องแย้ง

อย่างไรก็ตาม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังไม่เห็นพ้องด้วย ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยขอให้พิพากษาให้ สยามสปอร์ต ชำระเพิ่มอีก 911,000,000 บาท หากศาลอุทธรณ์เห็นด้วย สมาคมฯก็จะรับเงินจำนวน 1,010 ล้านบาท บวกดอกเบี้ย

สำหรับคดีนี้ เป็นคดีที่ สมาคมฯ ฟ้องเรียกค่าสิทธิประโยชน์ในช่วงที่ สยามสปอร์ต เป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ ในระหว่างปี 2556-2558 ซึ่งเป็นคนละคดีกับที่ สยามสปอร์ต ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก สมาคมฯ บอกเลิกสัญญาในช่วงปี 2559 โดยคดีหลัง ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ มีคำพิพากษาให้ สมาคมฯ ชำระเงินให้แก่ สยามสปอร์ต จำนวน 450 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง (27 มิ.ย. 60) ถึงวันที่ 10 เม.ย 64 และดอกเบี้ย 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เม.ย 64 เป็นต้นไป